Hva er Business Model Canvas?

Denne uken har Arne Krokan gitt utfordringen om å skrive et innlegg om forretningsmodellen Business Model Canvas, og hva denne modellen går ut på.

Hva er en forretningsmodell?
Kort fortalt er foretningsmodeller en modell som skal forklare metoden og strategien en organisasjon bruker for å operere. Dette inkluderer hvilket produkt som skal leveres, hvordan det skal selges og bli levert, hva det koster, og hvordan produktet skaper verdi for kundene (strategiccfo.com).

Hva er Business Model Canvas?
Business Model Canvas er en populær forretningsmodell som ble tilbudt av sveitseren Alexander Osterwalder, og reflekterer en systematisk modell som tar for seg segment etter segment.

Modellen er det vi kan kalle for en dynamisk modell, som endrer seg i takt med organisasjonens behov. Den trenger med andre ord ikke å være fastslått, og det er lov å endre på modellen underveis etter som man går fremover.

Osterwalder´s eget selskap Strategyzer, forklarer godt i denne videoen hvordan forretningsmodellen fungerer:

Video fra Osterwalder´s eget selskap, Strategyzer

Business Model Canvas – 9 steg
Visser, Marjolein, Berend Sikkenga, og Mike Berry forklarer i boken Digital Marketing Fundamentals : From Strategy to ROI (2018) at modellen er bygd opp på 9 komponenter. Sentrale spørsmål for hver blokk er illustrert i bildet av modellen nedenfor:

1. Customer segments / Kundesegmenter – En organisasjon har en eller flere kundesegmenter, og må svare på følgende spørsmål: Hvem er vår målgruppe, og hvem skaper vi verdi for?

2. Value proposition / Verdiløfte – En organisasjon vil gjerne møte kundens behov og løse deres problemer. De vil altså skape et attraktivt tilbud for sine kunder. Verdiløftene står ofte ganske nært med hvilken posisjon en har tatt i markedet.

3. Channels / Kanaler – Verdiløfter er gitt til kunden gjennom kommunikasjon, distribusjon og salgskanaler. Basert på kanalvalg er ønsket om å gjøre kunden klar over hvilke produkter og tjenester organisasjonen tilbyr, produktet eller tjenesten må være tilgjengelig for kunden å kjøpe, motta verdiløfte og oppfølging etter fullført kjøp.

4. Customer relationship / Kunderelasjoner – Det er flere måter å håndtere kunderelasjoner på, enten helt manuelt eller automatisk for eksempel. Dette kan innebære en kontaktperson som er representert, selvbetjening, chatbots, nettverk mm.

5. The revenue streams / Inntektsstrøm – Denne blokken representerer inntekten organisasjonen genererer fra hvert kundesegment, og hva som står igjen som profitt etter utgifter i regnskapet.

6. Key resources / Ressurser – For å oppnå konkurransefortrinn må organisasjonen sørge for at deres verdiløfte er mer attraktivt enn konkurransen i markedet, og i tillegg bygge en sterk kunderelasjon med de utvalgte kundesegmentene som er satt. For å få til dette trenger organisasjonen spesifikke ressurser ut fra sin egen forretningsmodell.

Bilde hentet fra Strategyzer.com med egen tekst.

7. Key activities / Kjerneaktiviteter – Denne blokken er et viktig steg for skape verdiløfter, møte sine kundesegmenter, bygge kunderelasjoner og generere inntekter.

8. Key partners / Partnere – Organisasjonen skriver avtaler med partnere de velger å jobbe med for å optimalisere sin forretningsmodell, redusere risko eller få ressurser fra. Dette er essensielle partnere, som for eksempel leverandører av råmateriale eller partnere innen kommunikasjon for produktet.

9. Cost structure / Kostnader – Hvert element ovenfor i forretningsmodellen kommer med en pris. Organisasjonen har gjerne valgt ut om man ønsker å satse på å være kostnadsleder, fokusere på differensiering eller fokusering. Satser man på kostnadsleder, bør også kostnadene bli holdt så lave som mulig. Uansett hva organisasjonen velger som sin strategi, bør kostnadene forsøkt holdt nede for å holde seg attraktiv for kunden. For eksempel med digital markedsføring kan organisasjonen optimalisere kostnadene rundt markedsføringen og være kostnadseffektive, forhold til den tradisjonelle markedsføringen som foregår offline.

Screenshot: Strategyzer.com «How and why organizations apply the BMC«

Hvorfor ta i bruk Business Model Canvas?
Mange organisasjoner tar i bruk forretningsmodellen for å skape nye strategier, starte en ny bedrift eller lansere nye produkter. Modellen kan hjelpe bedrifter ved å sette i gang samtaler og teamarbeid, og undersøkelsen over viser at flere nevner at det skaper bedre samarbeid i organisasjonen (strategyzer). BMC modellen hjelper organisasjoner ved å opprettholde en struktur i sin forretningsmodell, og bidrar til å implementere strategien i praksis.

Fordelene med Business Model Canvas er at den er enkel å ta i bruk og lett forståelig. Det er en fokusert modell som hjelper organisasjonen å se hvor arbeidskraften er nødvendig, med et høyt fokus på kunder og omgivelser. Siden modellen er enkel å forstå er det lett for ansatte i organisasjonen å forklare og lære videre til sine medarbeidere, og skape teamarbeid rettet mot organisasjonens visjon og overordnet mål.

Kom gjerne med kommentarer og innspill!
– Synne Mari Jacobsen Myrbø

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *