Fagblogg og digital profil

Faglig blogg
I første del av faget digital markedsføring med Arne Krokan, har vi blitt utfordret til å skrive blogginnlegg om tema som er blitt diskutert i forelesningene. Blogginnleggene har vært en del av forelesningsplanen, og kan i tillegg ha en innvirkning på eksamenskarakter.

Helt i begynnelsen av semesteret var jeg åpen for at vi skulle skrive blogg, men kjente litt på stresset over om det skulle føre til mye arbeid. Å sette opp bloggen gikk både raskt og problemfritt ved god hjelp av studieveilederne ved faget, og spesielt video fra Beate Sæther som gir en god gjennomgang om hvordan man kan opprette egen blogg med WordPress.

Jeg har lagt ned en del tid for meg selv i mine blogginnlegg, men for hvert innlegg har vi også fått tilbakemeldinger og jeg har sett på mine egne med kritisk syn også. Man ønsker jo å gjøre det bedre, og det har vært til god hjelp å få tilbakemeldinger fra veiledere og forelesere. Når man publiserer noe som skal representere dine ferdigheter, og i tillegg vet at hvem som helst kan lese det en skriver så tar man seg litt ekstra sammen.

Marianne Hagelia skriver i boken Digital Studieteknikk – Hvordan lære i informasjonssamfunnet (2018) at det å skrive en faglig blogg under studiene gir studentene mulighet til å reflektere, og med kontinuerlig arbeid legger en grunnlaget for eget læring og utvikling. En bonus er at en fagblogg om sitt studieløp øker studentens digitale kompetanse og profil for fremtidig arbeid.

Hvordan jeg systematisk leter etter nytt og interessant stoff
Når jeg leter etter mer litteratur og kilder til blogginnlegg og eksamen har jeg alltid mange faner oppe. Jeg søker etter artikler, bøker, andre blogginnlegg, oppgaver og lignende på google, google scholar og skolens bibliotek. Siden jeg åpner mange faner samtidig får jeg se hva som går igjen, ulike synspunkter og meninger, og generelt flere innfallsvinkler angående tematikken.

For å ekskludere de artiklene eller tekstene jeg ikke ønsker å bruke har jeg gjerne notert meg noen stikkord på forhånd. Hvilke nøkkelord er jeg på jakt etter, og hvilke spørsmål ønsker jeg besvart. Jeg bruker hyppig CTRL + F eller på Mac command + F for å se om nøkkelord finnes i tekstene.

Som jeg har skrevet i tidligere blogginnlegg om filterbobler og ekkokammer, dukker det også jevnlig opp i mine sosiale medier tekster om relevante tema for mitt studie. Dermed gjør mitt nettverk meg en tjeneste ved å motta nytt stoff også, som igjen kan føre til at det er noe jeg ønsker å lese mer om eller sjekke andre kilder.

Digitale tjenester for å samarbeide med andre
Under hver forelesning har jeg, sammen med to andre studenter delt et arbeidsdokument i Google. Vi har samarbeidet om notatene våre, og har på den måten kunne forklare, diskutere og reflektere oss i mellom. Notatene har hjulpet meg mye både til blogginnlegg og til første eksamen som er levert.

Et felles dokument har også hjulpet dersom en av oss ikke har hatt mulighet til å delta i forelesning den aktuelle dagen. Samtidig er det jo andre enn deg selv som skal lese det du selv skriver, så da tenker man litt ekstra over det man skriver og om dette er forståelig for resten av gruppa. Dette gir god læring for hele gruppen og på individnivå, og slik utvikler man seg sammen.

Hvordan dele med mine følgere og andre interesserte
Som Hagelia (2018) nevner er det lurt å skaffe seg en faglig digital identitet. Vi hører ofte at det er lurt å være på LinkedIn, men mange legger kanskje ikke så mye vekt på profilen sin som de har mulighet til. Å blogge under studiene er som en digital CV med din kompetanse, og de blogginnleggene en anser som gode og nyttige kan ha store fordeler ved å bli delt med nettverket en har på LinkedIn og kanskje Facebook også.

En annen positiv fordel er jo at dersom en arbeidsgiver skal google deg og du har lagt en innsats i bloggen, så vil jo nettopp denne bloggen dukke opp som en av de første resultatene.

Hvordan arbeider du digitalt? Og hvordan er din digitale identitet?
– Synne Mari Jacobsen Myrbø

Kilder:

  • Hagelia, Marianne. 2018. Digital studieteknikk – hvordan lære i informasjonssamfunnet. Oslo: Cappelen Damm.

1 thought on “Fagblogg og digital profil

  1. Spennende å lese både om din digitale hverdag, men også om dine refleksjoner rundt dette! Du skriver alltid gode, oversiktlige og velformulert innlegg. Det er alltid gøy å lese det du skriver da du har en personlig skrivemåte som gjør innleggene ekstra interessante!

    Stå på videre:D

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *