Norled og påvirkning i SoMe

Tanken bak innholdet vi har valgt å produsere i sosiale medier er å vise hva slags tjenester Norled tilbyr, samt opplyse folk om at Norled har valgt å gå i en miljøbevisst retning. Innholdet er myntet på våre tiltenkte målgrupper, som er pendlere og turister fra utlandet, og eventuelt andre målgrupper vi kan ha oversett. Handlingen vi ønsker at innholdet skal lede til for å nå det målet vi har satt oss, er at kundene skal velge å reise med Norled. For å oppnå dette har vi sett oss ut noen ulike strategier som bygger på klimakommunikasjon og markedskommunikasjon.

Bilde hentet fra Norled.no

Norled sine kanaler på sosiale medier kan bidra til å spre ønsket informasjon om hvilke tiltak Norled gjør for å nå FN´s bærekraftsmål. Dette innebærer å skape en mening for de reisende og gi de en følelse om at de selv er med på å bidra i det grønne skiftet og jobben mot bærekraftsmålene. Norled går foran som et godt forbilde i den maritime næringen og i det grønne skiftet for kollektivtransport, og vi ønsker å øke kjennskap og kunnskap om dette for de reisende. 

Vi planlegger å bruke følgende sosiale medier: 

  1. Facebook 
  2. Instagram
  3. Twitter
  4. LinkedIn 

Disse kanalene gir bedriften mulighet til å informere raskt, presis og oppnå stor spredning, via likes, kommentarer og deling av innleggene. 

Vi ønsker å bruke sosiale medier for å øke kjennskapen om hvilke tjenester Norled tilbyr. Gjennom kanalene vil vi øke kunnskap blant kunder om hva som skiller Norled fra andre selskaper, med tanke på at de er elektriske og innovative, samt gjøre de reisende bevisste på effekten av å kjøre elektriske ferjer og reduksjonen av utslipp i Oslofjorden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *