Hva kjennetegner et godt team?

Tross dagens situasjon er vi i gang med tredje modul av valgfaget digital markedsføring, og denne gangen skal Karl Philip Lund ta oss gjennom temaet e-varehandel. I denne modulen skal blant annet jeg og mine to medstudenter Herman og Malin, opprette en fullt fungere nettbutikk som en del av eksamensoppgaven. 

Denne uken har vi fullført de to første forelesningene, og med besøk av tidligere studenter som har delt sine erfaringer kan jeg si med sikkerhet at denne modulen vil bidra med mengder av ny erfaring og kunnskap – og ikke minst mye praktisk læring.

Teamwork
Under første forelesning gjennom plattformen Zoom, ble vi delt inn i «breakout room» for første gruppeoppgave. Oppgaven gikk ut på å visualisere en god læringsopplevelse og diskutere hva som gjorde opplevelsen god, og det samme for en elendig læringsopplevelse. Denne øvelsen er en regeløvelse kjent fra forfatter og professor ved Stanford University, Christina Wodtke.

Blant studentene og på tvers av gruppene gikk mye av det samme igjen angående hvilke egenskaper gode læringsopplevelser innholder. Teamwork, praktisk læring, gode forelesere, diskusjoner og ikke minst utbyttet vi får av å drive vår egen faglige blogg. Vi kunne se at en elendig læringsopplevelse kjennetegner ofte det helt motsatte, for eksempel lite rom for diskusjon og monolog.

Wodtke forklarer at man ønsker å oppnå et team, og ikke bare et team som kun fungerer sammen men et lærende og bevisst team. Et team har et felles formål, mål, komplimentære ferdigheter og gjensidig ansvarlighet. Et annet kjent verktøy som har mye til felles med disse egenskapene er OKR – objective key results som handler om å sette et felles mål og suksesskriterier. I neste blogginnlegg skal jeg skrive nærmere om OKR, så følg gjerne med for å lese mer om dette begrepet!

Youtube video: Beyond OKRs: The Formula for High Performing Teams by Christina Wodtke

Skape et godt team
Et team kjennetegnes av:

  • Alle teamets medlemmer kan arbeide kollektivt sammen
  • Holder hverandre ansvarlig, både individuelt og felles
  • Deler lederroller
  • Oppmuntrer til åpen diskusjon og felles avgjørelser

Når man vet man er et bra team som fungerer godt sammen, forklarer Wodkte videre i videoen at man ønsker å bli et lærende og bevisst team. Et team som kan gi hverandre feedback, stoler på hverandre, dele normer og verdier, teamets medlemmer har en trygg plattform for læring og deler samme mål.

– «People don’t feel safe unless they feel connected» (Wodtke 2018).

Skjermbilde fra Youtube video: Beyond OKRs: The Formula for High Performing Teams by Christina Wodtke

Øvelsen som visualiserer en god og dårlig læringsopplevelse tillater medlemmer av teamet til å gå ut av komfortsonen, reflektere, føre en samtale og diskutere åpent. Dette vil bidra til å endre dynamikken i gruppen, og skape en felles forståelse for hva gode læringsopplevelser kjennetegner (Wodtke 2018).

Om du ønsker å lese/se mer av dette kan du se YouTube videoen ovenfor, eller lese Christina Wodtkes artikkel i medium.com om «Using OKRs to Increase Organzational Learning«.

Som nevnt henger OKR tett sammen med teamwork, og mer om OKR kommer i neste innlegg!

Har du opplevd en god/elendig læringsopplevelse, og hva gjorde den god/dårlig?

– Synne Mari Jacobsen Myrbø

Kilder:

6 thoughts on “Hva kjennetegner et godt team?

  1. Hei Synne!
    Fint innlegg om teamarbeid, men skulle gjerne sett at det var litt lenger da dette er litt i korteste laget. Men det er absolutt ikke mye som skal til for at du klarer å komme opp mot 1000ord. Noe jeg forøvrig savnet i innlegget var at du viste til eksempler på gode og dårlige løringsopplevelser og gikk litt mer inn på hva dere diskutere i breakout rooms. Du kunne gjerne delt eksempler eller lignende fra dine egne erfaringer, eller kanksje fra de andre i gruppen din. Teksten kunne også blitt enda bedre om du drøftet litt mer rundt en god læringsopplevelse, hvorfor eller hvorfor ikke er enkelte faktorer med på å bidra til en god/dårlig opplevelse. Dette er også ting du kan tenke på til videre innlegg.

    En fint start på blokk tre, ser frem til å lese flere innlegg! 🙂

Legg igjen en kommentar til Beate Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *