OKR – målsetting for å drives fremover

Helt i begynnelsen av semesteret introduserte foreleser Karl Philip Lund oss for OKR, som han beskriver som et «system for gjennomføring» i eget innlegg om tema for Inevo. I forrige innlegg skrev jeg litt om hva som kjennetegner et godt team, og nevnte OKR. Kort oppsummert så kjennetegnes et godt team med felles formål, suksesskriterier og komplementære ferdigheter. Det samme gjelder for OKR som hjelper organisasjonen og teamet til å drives fremover.

Hva er OKR?
OKR er en forkortelse for Objective og Key Results. John Doerr forklarer OKR i boken Measure What Matters (2018, 7) som en styringsmetode som bidrar til at organisasjonen fokuserer på de samme betydningsfulle faktorene gjennom hele organisasjonen. Doerr forklarer at et objective skal være konkret, motiverende handlingsorientert og handle om hva er det vi skal oppnå. Videre forklarer han at Key Results er suksesskriterier som forteller hvordan vi skal klare objektivet vi har satt oss. Effektive key results er konkrete, realistiske, målbare og tidfestet.

Hvorfor bruke OKR?
Sett i sammenheng med forrige innlegg om gode team hvor et godt team deler ansvar og jobber mot felles formål, henger dette tett sammen med OKR. For å drives fremover krever det organisasjonen har et godt team som jobber mot og motiveres av samme mål, eller objective. Christina Wodkte (2018) skriver i en artikkel for Medium at OKR er bygd for organisatorisk læring, og at læring ikke alltid gjelder for kun produkter og kunder. Wodkte forklarer at man må lære å lære, og at OKR kan benyttes for å teste hvordan man jobber sammen og legger opp til åpen diskusjon for å oppnå et lærende team som vet hva som driver organisasjonen fremover.

Når organisasjonen består av gode team, lærende team som kan diskutere åpent og deler samme mål vil bruk av OKR hjelpe organisasjonen å få frem det utslagsgivende målet. I tillegg vet alle i organisasjonen hvilket felles formål de jobber mot, og vet hva de må jobbe med for å komme dit og hvordan de ligger an underveis ved å rapportere inn fremgang på KRs.

Hvem benytter seg av OKR?
Kanskje det mest kjente eksempelet av bruk av OKR i en organisasjon, er Google. John Doerr kom inn som investor på Googles hovedkontor i 1999 og ønsket å hjelpe bedriften til suksess. Senere holdt Doerr en presentasjon, og presenterte OKR for Google. OKR ble introdusert for Google i et tidlig stadiet, og de fortsatte å jobbe med verktøyet jevnlig fra den tid. Den dag i dag er OKR fortsatt en del av Google sin daglig drift, og har bidratt til at organisasjonen har holdt struktur og åpnet opp for å «tenke stort» (Doerr, 2018). Andre firma som benytter seg av OKR er eksempelvis Amazon, LinkedIn, Facebook, Finn.no og Netflix for å nevne noen få (Liste fra Inevo.no her).

OKR skaper vekst – individuelt og organisatorisk
OKR skaper transparens i organisasjonskulturen, samt verdier og normer som teamwork og stabil ledelse. Som nevnt tidligere vil OKR bidra til at velfungerende team oppnår klarhet rundt sine viktigste mål, de hverandre ansvarlig og forstår hvordan de felles skal jobbe effektivt mot felles mål.

På denne måten vil organisasjonens medlemmer kunne vokse på individnivå, i tillegg til at organisasjonen vil oppleve vekst på grunn av dens medlemmer innsats og teamarbeid som oppleves av verdi. OKR legger opp til å skape engasjement blant teamets medlemmer, som igjen nok en gang vil bidra positivt til den åpne diskusjonen og felles forståelse av organisasjonens visjon/mål.

Eget eksempel
I forrige innlegg nevnte jeg at sammen med mine medstudenter Herman og Malin, skal vi opprette en nettbutikk. I sammenheng med dette utfordrer Karl Philip oss til å rapportere inn våre OKR ukentlig, og den ukentlige rapporteringen vil være åpen og tilgjengelig for alle i klassen til å se – som skaper transparens.

Per dags dato er vi helt i oppstartfasen av nettbutikken, og domenenavn er under konstruksjon. Vårt objective er kanskje ikke det mest ambisiøse, og endringer vil mest sannsynlig skje i løpet av den neste uken. Det anbefales ikke å gjøre store endringer på sine OKRs, samtidig ønsker vi å lære mest mulig gjennom denne prosessen og setter pris på gode «feil» som gjøres underveis eller evaluering av hva som kan gjøres bedre.

Kjenner du til noen som benytter seg av OKR eller kanskje som burde kjenne til det?

– Synne Mari Jacobsen Myrbø

Kilder:

3 thoughts on “OKR – målsetting for å drives fremover

  1. Fint innlegg om OKR, med både fin struktur og illustrasjoner. Hvis jeg skulle pirket på noe så hadde det vært fint om du kom med konkrete eksempler på KRs i den blå boksen du har satt inn. Videre synes jeg du har veldig fine hyperkoblinger, koblingen som heter «artikkel for Medium» kunne dog blitt endret til e.g. «OKR er bygd for organisatorisk læring» da det er mer beskrivende.
    Bra jobbet, stå på videre!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *