Hva er Business Model Canvas?

Denne uken har Arne Krokan gitt utfordringen om å skrive et innlegg om forretningsmodellen Business Model Canvas, og hva denne modellen går ut på. Hva er en forretningsmodell?Kort fortalt er foretningsmodeller en modell som skal forklare metoden og strategien en organisasjon bruker for å operere. Dette inkluderer hvilket produkt som skal leveres, hvordan det skal…Continue reading Hva er Business Model Canvas?

Blockchain – hva kan det brukes til?

Blockchain – eller blokkjeder på norsk er en teknologi som er mer og mer på vei inn i vårt samfunn, men hva er det? Hvordan fungerer blokkjeder? Matt Higginson beskriver blockchain som en database som deles med et antall medlemmer, enten offentlige eller private medlemmer av et nettverk. Hvert medlem av dette nettverket holder en…Continue reading Blockchain – hva kan det brukes til?

Tise som en plattformtjeneste

Digitale plattformer er en forretningsmodell som skaper verdier gjennom å legge til rette for transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, eksempel forbrukere og leverandører. Plattformer som forretningsmodell er godt egnet som en del av et økosystem, og de ulike plattformene påvirker gjerne hverandre (https://estudie.no/digital-plattform/). Hva er Tise?Tise er en norsk gratis-app for kjøp og…Continue reading Tise som en plattformtjeneste