Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens eller artificial intelligence (AI) blir hyppig nevnt om dagen, men hva er det egentlig? AI – artificial intelligenceB. J. Copeland (Artificial intelligence, 2019) har skrevet en artikkel om AI og har en god definisjon: «The term is frequently applied to the project of developing systems endowed with the intellectual characteristic of humans, such…Continue reading Hva er kunstig intelligens?