Tise som en plattformtjeneste

Digitale plattformer er en forretningsmodell som skaper verdier gjennom å legge til rette for transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, eksempel forbrukere og leverandører. Plattformer som forretningsmodell er godt egnet som en del av et økosystem, og de ulike plattformene påvirker gjerne hverandre (https://estudie.no/digital-plattform/). Hva er Tise?Tise er en norsk gratis-app for kjøp og…Continue reading Tise som en plattformtjeneste