Blockchain – hva kan det brukes til?

Blockchain – eller blokkjeder på norsk er en teknologi som er mer og mer på vei inn i vårt samfunn, men hva er det? Hvordan fungerer blokkjeder? Matt Higginson beskriver blockchain som en database som deles med et antall medlemmer, enten offentlige eller private medlemmer av et nettverk. Hvert medlem av dette nettverket holder en…Continue reading Blockchain – hva kan det brukes til?